Bett- och snarkskenor


För många patienter är ofta återkommande huvudvärk av spänningstyp eller stelhet i käk- och nackmuskulatur orsakat av bettet. Vid behov kan man bli avhjälpt av en individuellt anpassad bettskena som avlastar bettet, käklederna och käkmuskulaturen samt skyddar tänderna. Vi kan även visa Dig sjukgymnastiska övningar vid överansträngd käk- och nackmuskulatur. Tänk på att tänderna endast ska ha kontakt då man tuggar, i ett avslappnat läge har man vanligtvis ett avstånd på cirka 1-2 mm mellan tänderna i över- och underkäken.

Sov bättre och säkrare! Många personer har problem med att de snarkar eller får andningsuppehåll när de sover, så kallad sömnapné. Andningsuppehållen kan ibland vara så långa att det finns risk för syrebrist. Då brukar man tala om sömnapné syndrom, SAS. En del patienter har både snark- och apnéproblematik, andra har endast problem med att de snarkar. Hos oss på Novo Dental kan Du få en individuellt anpassad apnéskena som Du använder när Du sover. Skenan drar fram tungan och underkäken, vilket gör att man får en större luftspalt i strupen. Skenan minskar snarkning och antalet andningsuppehåll. Apnéskenan fungerar i nästan varje fall av sömnapné. Har man problem med snarkning är det bra att undvika ryggläge.
Bett och snarkskenor

Ring oss:

08-659 45 00

_________________

Maila oss:  info@novodental.se

_________________

BOKA TID ONLINE

Kontakta oss

Vad har du för frågor? Skriv i nedan så återkommer vi snarast.Behöver du hjälp? Boka tid!BOKA TID ONLINE
+