Priser


Bra tandvård till rätt pris

Novo Dental är en premiumklinik som matchat Folktandvårdens priser. Vi erbjuder korta väntetider och lägre priser än många andra privata tandläkarkliniker i Stockholm. Vårt mål på Novo Dental är att erbjuda den bästa tandvården till rätt pris. Detta gör vi genom att tillhandahålla bra priser men framförallt genom vår höga kvalitet. Våra behandlingar är pålitliga, kvalitativa och beständiga och vårt fokus på kvalitet besparar dig pengar i det långa loppet.

Hos oss kan du dela upp din betalning på 3-36 månader. Våra tandläkare och tandhygienister är ytterst kompetenta och erfarna. Genom fortlöpande vidareutbildningar och samarbete med några av Sveriges främsta tandtekniska laboratorier kan vi garantera en mycket hållbar och prisvärd tandvård. Dessutom använder vi den senaste tekniken och de bästa metoderna för att skapa en så pålitlig och kvalitativ vård som möjligt. Trots detta så är våra priser inte högre än branschsnittet utan den stora skillnaden är att hos oss får du mycker mer för pengarna. Alla våra behandlingar utförs uteslutande enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. För oss handlar rätt pris framförallt om att leverera vård med kvalitet. Hos oss sparar du pengar genom vårt ständiga fokus på kvalitet där målet för varje behandling är det mest långvariga resultatet. Hos oss får du alltid vård av duktig tandvårdspersonal med den modernaste tekniken till rätt pris.

Så fungerar det statliga tandvårdsstödet (allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd)

Tandvårdsstödet har två delar. Dels ett högkostnadsskydd och dels ett tandvårdsbidrag som i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård. Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag (ATB). Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka utan säger till tandläkaren eller tandhygienisten att du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden.
Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är:
– Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
– Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
– Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Försäkringskassan och högkostnadsskyddet:
I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare. Du behöver alltså inte själv göra något för att ta del av skyddet. Men det är viktigt att komma ihåg att ersättningen från Försäkringskassan inte beräknas utifrån det pris som tandläkaren tar ut. Den beräknas istället utifrån ett ersättningsgrundande pris, s.k. referenspris. Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten. Alla åtgärder som berättigar till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris. I referenspriset ingår också kostnader för material. Tandläkarna är inte bundna av referenspriset. De kan välja att ta ut ett pris som är högre eller lägre. Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset för en åtgärd betalar Försäkringskassan ändå bara ut ersättning som motsvarar referenspriset. Om tandläkaren tar ut ett lägre pris beräknas ersättningen däremot inte efter referenspriset, utan efter det pris som du faktiskt betalar. Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för: – 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor.
– 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Priser Novo Dental

Nedan finner du exempel på vanliga åtgärder med det pris som du som patient betalar hos oss. Kostnaden för behandlingen betalas i receptionen med kort direkt efter besöket. I samarbete med Wasa Kredit så erbjuder vi dessutom betalning med kredit 12 månader helt räntefritt. Högkostnadsskyddet börjar gälla när du som patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor. Det s.k. referenspriset fastställs årligen av TLV (Tandvårds-Läkemedelförmånsverket) för respektive åtgärd och anger det belopp som Försäkringskassan baserar sin ersättning på. Det är alltså ett ersättningsgrundande pris. Referenspriserna är förmånliga på de åtgärder som fyller hög samhällsnytta, till exempel förebyggande tandvård som minimerar risk för större komplikationer (och kostnader) på lång sikt. Däremot sätts de väldigt lågt, och i vissa fall ersätts ingenting av Försäkringskassan, för andra typer av åtgärder – till exempel estetiska åtgärder eller bettrehabilitering i vissa tandområde, vilka kan vara viktiga för dig som patient men som inte anses vara viktiga för samhällsnyttan i stort. Upp till 3 000 kronor i ersättningsgrundande pris står man som patient för hela kostnaden. När priset överstiger 3 000 kronor täcker Försäkringskassan 50 procent av det ersättningsgrundande priset. Har man som patient genomfört större behandlingar och uppnår 15 000 kronor i ersättningsgrundande pris, så täcker Försäkringskassan hela 85 procent av referensprisets kostnad under en tolvmånadersperiod.

Priset på några av våra vanligaste behandlingar är följande:

– Undersökning ny patient                                                                             199kr*

– Implantatkonsultation inkl panoramaröntgen ny patient                      300kr*
– Kostnadsfri konsultation gällande Invisalign (osynlig tandställning)    GRATIS!
– Tandutdragning                                                                                             från 1145kr
– Lagning                                                                                                            från 750kr
– Rotfyllning                                                                                                       från 3995kr
*ATB utnyttjas
För övriga priser, vänligen kontakta Novo Dental.

Ring oss:

08-659 45 00

_________________

Maila oss:

info@novodental.se

_________________

BOKA TID ONLINE

Kontakta oss

Vad har du för frågor? Skriv i nedan så återkommer vi snarast.Behöver du hjälp? Boka tid!BOKA TID ONLINE
+